Privacyverklaring

Privacyverklaring

Rabbo Hotel hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy en het ontwikkelen van technologie die je de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Rabbo Hotel website, te weten www.Rabbohotel.ws, en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Rabbo Hotel website maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van jouw gegevens zoals deze in deze verklaring worden beschreven.

Het verzamelen van jouw gegevens
Rabbo Hotel verzamelt jouw e-mail adres, doeleind is hieronder beschreven. Er is ook informatie over jouw computer die automatisch wordt verzameld door Rabbo Hotel. Deze informatie kan bevatten: jouw IP adres en browser soort. Deze informatie wordt gebruikt door Rabbo Hotel om de service optimaal te kunnen uitvoeren, en om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Rabbo Hotel website.

Gebruik van je gegevens
Rabbo Hotel verzamelt en gebruikt je gegevens om de Rabbo Hotel website te beheren en om de door jouw gevraagde services te leveren. Rabbo Hotel gebruikt ook je gegevens om je op de hoogte te houden van veranderingen (via e-mail, indien aangemeld). Rabbo Hotel zal je gegevens nimmer openbaren.

Gebruik van Rabbo Hotel Cookies
De Rabbo Hotel website gebruikt cookies om je te helpen jouw online ervaring op je te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de website op jouw computer wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op jouw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan je toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een website in het domein dat je de cookie heeft toegekend. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de website in te lichten dat je bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als je Rabbo Hotel pagina's bezoekt, of je registreert bij Rabbo Hotel. De cookie zal dan Rabbo Hotel helpen bepaalde informatie over je te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van jouw Rabbo, zoals de functie 'Onthoud dit account', waardoor je automatisch ingelogd wordt op de Rabbo Hotel website. Wanneer je terugkeert naar de Rabbo Hotel website, zal de informatie die je reeds heb opgegeven worden teruggehaald, zodat je makkelijk de op je afgestemde Rabbo Hotel kenmerken kunt gebruiken.

Veiligheid van jouw gegevens
Rabbo Hotel stelt jouw gegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Rabbo Hotel stelt de gegevens die je aanlevert aan de Rabbo Hotel website veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een wachtwoord) wordt overgedragen, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Google AdSense Privacyverklaring
Rabbo Hotel, te weten de website https://cdn.rab.bo, maakt gebruik van Google AdSense om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Google kan daarbij de zogenoemde DoubleClick DART-cookie in uw browser plaatsen teneinde informatie over uw bezoek aan deze site (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) te verkrijgen. Google gebruikt deze Cookie om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Met het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de zogenoemde DoubleClick DART-cookie mogelijk in uw browser geplaatst wordt en dat er mogelijk webbeacons gebruikt worden om informatie te verzamelen ten behoeve van de weergave van advertenties op deze website. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat informatie over uw sitebezoek op bovenstaande wijze wordt gebruikt, opent u de volgende link: https://www.google.nl/privacy/ads/.

Wijzigingen van de Privacyverklaring
Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van Rabbo Hotel bekend gemaakt.